Ochrona środowiska naturalnego

Na rynku usług recyklingowych działamy już 7 lat. Naszą misją jest wniesienie istotnego wkładu w ochronę środowiska naturalnego poprzez ekologiczną utylizację oraz recykling papy odpadowej i tworzyw sztucznych. Innowacyjny proces recyklingu umożliwia ponowne odzyskanie surowców przemysłowych, których pozyskanie w naturalny sposób jest coraz bardziej ograniczone i kosztowne. Odpady jak tworzywa sztuczne oraz papa podlegają rozdrobnieniu. Rozdrobnioną frakcję tworzyw wykorzystuje się do produkcji regranulatów a rozdrobnioną papę wykorzustyje się do produkcji mas bitumicznych.