Recykling papy

Utylizujemy papę odpadową.

Zadzwoń jeśli jesteś zainteresowany pozbyciem się odpadu

Telefon: +48 (61) 441 57 93

   

 

 

CZYM JEST PAPA I DO CZEGO SŁUŻY?

Papa to szczególny rodzaj pokrycia dachowego, który jest złożony z bitumu, czyli mieszanki różnych elementów pochodnych ropy naftowej.

Papa jest materiałem najczęściej wybieranym do pokrywania dachów, tarasów i balkonów, w związku z jej właściwościami, które sprawiają, że jest ona idealna pod względem jakości, ceny, a także ze względu na jej elastyczność i łatwość z jaką się aplikuje. Jest materiałem wytrzymałym, ale po pewnym okresie czasu wymaga zerwania i wymiany.

 

UNIESZKODLIWIANIE PAPY ODPADOWEJ STANOWI DUŻY PROBLEM.

Unieszkodliwianie papy jest trudnym procesem, który musi być zrealizowany we właściwy  sposób i we właściwym czasie w innym przypadku powoduje ryzyko wyrządzenia szkody dla środowiska, a także poważne kary pieniężne. Papa, biorąc pod uwagę fakt iż jest złożona z różnych materiałów jest uważana za odpad specjalny i nie może być unieszkodliwiona jako zwykły rodzaj odpadu. Dyrektywy Unii Europejskiej wskazują że papa odpadowa może wydzielać substancje i osady, które są  potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. 

W związku z tym należy postępować według zaleceń Uni Europejskiej, które w dniu dzisiejszym sugerują dostarczanie odpadów do spalarnii lub do firm produkujących konglomeraty bitumiczne.      

Całe działanie powinno odbywać się z uszanowaniem wyżej wymienionych zasad, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i zdrowia człowieka.

Procedura unieszkodliwiania papy odpadowej nie jest łatwa do realizacji. To oczywiste, że gdy jest to konieczne należy zwrócić sie o pomoc do profesionalisty. Ważny jest więc wybór odpowiedniego partnera, biorąc pod uwagę jak delikatna i skomplikowana jest to operacja.

 

RECYKLING PAPY ODPADOWEJ W PRODUKCJI KONGLOMERATÓW BITUMICZNYCH.

Recykling to działalność wykorzystująca rozwój technologii alternatywnych.

Dużą zaletą użycia papy odpadowej poddanej recyklingowi zarówno w fazie produkcji konglomeratów bitumicznych, jak i w produkcji innych branż przemysłowych jest oszczędność surowca pierwotnego.

Rozwiązanie najbardziej korzystne cenowo, przyjazne środowisku i zagwarantowane przez firmy wyspecjalizowane w recyklingu papy odpadowej i we wprowadzaniu uzyskanego surowca ponownie na rynek branży konglomeratów bitumicznych i od niedawna na rynek przemysłu tekstylnego.

 

PRODUKCJA KONGLOMERATÓW BITUMICZNYCH

Zastosowanie papy odpadowej w budownictwie ma swój początek od lat 60 dwudziestego wieku. Nowe dyrektywy europejskie nie pozwalają na unieszkodliwianie papy poprzez składowanie. 

W ciągu ostatnich siedmiu lat badań dążono do ulepszenia i przetworzenia odpadów papy poprzez mieszanie jej z innymi innowacyjnymi substancjami pochodzącymi z recyklingu (grafen) otrzymując dziś produkt polimeryczny wysokiej jakości , który podkreśla znaczenie przemysłu konglomeratu bitumicznego jako dającego rozwiązanie problemu całkowitego  recyklingu odpadów papy bitumicznej w myśl zrównoważonego rozwoju.